Speciaal voor uw situatie maken wij altijd een stappenplan of plan van aanpak op maat. U bepaalt zelf hoe ver u wilt gaan en waarvoor u ons wilt
inschakelen. Ook deelopdrachten zijn mogelijk. Onderstaand stappenplan is een indicatie van de mogelijkheden:

1. Kennismakingsgesprek gratis vrijblijvend . Betaald dagdeeladvies of schetsservice;
2. Onderzoeksfase: Bestemmingsplan, Bouwvoorwaarden, Kadastrale gegevens, Locatieonderzoek, fotograferen situatie, inmeten, etc.;
3. Schetsfase: diverse mogelijkheden worden onderzocht, getoetst en verwerkt in een schetsplan, reeds met interieur en exterieur
gegevens, zodat beslist kan worden wat nader uitgewerkt moet worden (in potlood);
4. Ontwerp: diverse uitwerkingen met eventuele aanzichten, doorsneden en/of perspectieven, beeldbepalende details, zo nodig 3D
visualisatie, constructie-opzet, maquettebouw. Diverse vooroverleggen met bv. gemeente t.b.v. principeverzoek en m.b.t.
bestemmingsplan, welstand, bouwverordening;
5. Kostenraming: vooroverleg leveranciers, installateurs, hoveniers, woninginrichters, etc. en/of aanvraag richtprijs bouwkosten door een
door u of ons aangedragen aannemer of calculatiebureau;
6. Definitief ontwerp : (digitaal) bouwkundige en technische uitwerking; constructietekeningen: fundering, riolering, vloerconstructie,
begane grond, verdieping, kap, balklagen. Werktekeningen: doorsneden 1:20 met details 1:10, kozijnen tekening met principe details,
kleurenstalen, werkstalen. Tekeningen met sanitaire-/verwarming-, koeling-/elektrotechnische installaties.
Technische rapporten aanvragen: schone grondverklaring, sonderingsrapport, etc., constructieberekeningen. Bouwbesluitberekeningen:
EPC, licht/ventilatie, eventueel geluid, bodemonderzoek, evt. archeologischonderzoek.
7. Aanvragen vergunningen: omgevingsvergunning, c.q. bouwaanvraag formulieren invullen en indienen, toets aan o.a. bouwbesluit,
constructie, energieprestatie, brandweereisen, etc.;
8. Detail uitwerkingen + materiaalkeuze : inrichtingsplan, meubilering, stoffering, verlichting, sanitair, etc.; tuinontwerp: bestrating,
technische details, beplantingsplan;
9. Bestek of lijst van werkzaamheden maken;
10. Aanbestedingsfase: aan de hand van bestek of werklijst worden offertes aangevraagd bij meerdere partijen. Wij vergelijken en
beoordelen samen met u de diverse offertes;
11. Contractfase: de diverse overeenkomsten worden (of zijn al) op schrift gesteld, worden door ons gecontroleerd en door u in opdracht
gegeven;
12. Uitvoering en bouwbegeleiding: wij houden altijd de supervisie en begeleiding bij het werken door derden. Wij doen de kwaliteits-
controle en bezoeken geregeld de bouw of het project. Wij zijn het aanspreekpunt. Wij koppelen altijd alle vragen en beslissingen en/of
antwoorden naar u terug. Wij behartigen uw belangen;
13. Oplevering: wij begeleiden de oplevering eventueel samen met een externe partij;
14. Tuinaanleg: de bouwkundige onderdelen worden zo veel mogelijk tijdens de bouwfase meegenomen. De bestrating en beplanting vinden
in deze fase plaats;
15. Inrichting: ophangen/bevestigen armaturen, detail afwerkingen door derden en/of externe partijen, bv. schilders, meubelmakers,
stoffeerders; plaatsen meubilair en keuze, wanddecoratie, accessoires, kunstwerken, interieurbeplanting.