Een tuin is een levend geheel. Om de eerste jaren na aanleg een goede start te waarborgen en om het opgroeien in goede banen te leiden, kunt u
een “volg" abonnement met ons afspreken. Voor een gering bedrag komen wij de eerste 3 jaren gedurende het groeiseizoen 2x bij u langs om het
groei proces te begeleiden en waar nodig aanpassingen te maken.